Program

Til ledsagende voksen

 

Denne side er til dig, der ledsager en klasse under kidsvolleystævnet. Det kan være du er klassens idræts-lærer. Eller måske har du kun klassen én time på stævnedagen.

 

Før stævnet

 

Der er ingen krav til spillere om idrætsfaglig forberedelse eller kvalifikationer for at deltage i stævnet. Det forventes således ikke, at børnene kender kidsvolley-spillet eller reglerne på forhånd. Spillerne vejledes af en LEDER.forendag coach, derfor forventes det heller ikke, at de ledsagende voksne er idræts-fagligt orienteret. Her er lidt tips til de nysgerrige:

 

  • Informer forældre om stævnet, se skabelon til SkoleIntra.
  • Introducer gerne eleverne til spillets regler.  Alt gentages fra bunden på stævnedagen.
  • Træn gerne spillet med klassen i idrætsundervisningen. Inspiration og video.
  • Deltagerne skal medbringe indendørs sportstøj og -sko jfr. sportshallens reglement.
  • Efter ankomst i hallen på stævnedagen inddeler den ledsagende voksne klassens elever i det antal hold der fremgår af deltagerlisten, dvs. 3-8 hold pr. klasse med 3-6 spillere på hvert hold. Det præcise antal hold for den enkelte klasse oplyses af stævneleder på stævnedagen.

 

 


På stævnedagen 8.november 2017

 

Efter ankomst i hallen på stævnedagen inddeler den ledsagende voksne klassens elever i det antal hold der fremgår af deltagerlisten, dvs. 3-8 hold pr. klasse med 3-6 spillere på hvert hold. Det præcise antal hold for den enkelte klasse oplyses af stævneleder.


Klassens ledsagende lærer:

  • sørger for, at eleverne er omklædt i hallen og klar til velkomst kl 9:00.
  • har opsyn med alle sine elever i frokost-pausen og sørger for, at de får spist.
  • har opsyn med og støtter enkelte elever i perioder, når de ikke kan træne og spille med deres coach, f.eks. hvis de skal på toilettet eller hvis de har slået sig og skal trøstes. 
  • har tid til at observere sine børn i en ny sammenhæng, mens hvert hold guides gennem introduktion og spil af deres LEDER.forendag coach.

 
LEDER.forendag

 

Alle hold guides igennem otte kampe - og coaching og træning mellem kampene - af hver sin coach, en Baltorp Gymnasium elev, der  under stævnet afslutter sit LEDER.forendag forløb.
 

Venlig hilsen

Mogens W. Brolin, mob 3070 2233, mogens@funcup.dk

LEDER.forendag - Koncept og stævnegennemførelse


FUN CUP  8.nov. 2017


4.klassetrin: Kidsvolley level 2

5.klassetrin: Kidsvolley level 2

6.klassetrin: Kidsvolley level 2


PROGRAM


TID       AKTIVITET

08:00   Første time undervises efter normalt skema

08:45   Omklædning i sportshallen på Virum Skole

08:55   Seneste registrering af klassens antal elever/hold

09:00   Velkommen og regler

09:15   Tildeling af coach

09:30   Indledende runder 1-10

11:25   Frokost

12:10   Finale runder 11-20

13:40   Afslutning

13:55   Slut   
REGLER - KIDSVOLLEY

 


Se flere regler og tips til forberedelse i idrætstimen.