Program

Til ledsagende voksen

 

Denne side er til dig, der ledsager en klasse under idrætsstævnet. Det kan være du er klassens idræts-lærer.

 

Før stævnet

 

Man kommer til stævnet som man er! Der er ingen krav til spillere om idrætsfaglig forberedelse eller kvalifikationer for at deltage i stævnet: Det forventes således ikke, at børnene kender spillet eller reglerne på forhånd. Spillerne vejledes af en LEDER.forendag coach, derfor forventes det heller ikke, at de ledsagende voksne er idræts-fagligt orienteret. Her er lidt tips til de nysgerrige:

 

  • Informer forældre om stævnet, se skabelon til SkoleIntra.
  • Introducer gerne REGLERNE.  Alt gentages fra bunden på stævnedagen.
  • Træn spillet med klassen i idrætsundervisningen. Inspiration og video.
  • Man deltager klassevis. Overvej hvordan klassens elever skal sættes sammen i hold af 4-6 spillere, gerne "på tværs" i forhold til andre sammenhænge.
  • Deltagerne skal medbringe indendørs sportstøj og -sko jfr. sportshallens reglement.
  • Aftal hvem der ledsager børnene:  Mindst én deltagende voksen pr. skole pr. stævnedag tilmeldes før stævnedagen HER. Læs om personalenormering nedenfor.
  • Senest umiddelbart efter ankomst i hallen på stævnedagen skal du, som ledsager, fordele klassens elever på hold á 4-6 elever. Du er velkommen til at overveje hold-inddeling på forhånd, men af hensyn til stævneafviklingen kan din klasse blive bedt om at stille med et bestemt antal hold. Hvis du f.eks. kommer med 24 elever, kan du blive bedt om at inddele klassens elever på 5 hold. Den forventede holdinddeling fremgår af deltagerlisten.

 

 


På stævnedagen

 

Hver skole ledsages af min. 1 voksen  (lærer eller forældre) pr. skole og yderligere 1-2 voksne pr. klasse der kan hjælpe med transport til og fra skolen, samt afvikling af frokostpausen.

 

Der er tid til, at du kan observere dine børn i nye sammenhænge, mens de guides gennem introduktionen og spillet af deres coach; en gymnasie-elev, som under stævnet afslutter sit LEDER.forendag forløb. Hvert hold af 4-6 spillere fra din klasse får sin egen coach.

 

Du har opsyn med alle dine elever i frokost-pausen og sørger for, at de får spist.

 

Du har opsyn med og støtter dine børn i frokostpausen og i perioder, når de ikke kan træne og spille med deres coach, f.eks. hvis de skal på toilettet eller hvis de har slået sig og skal trøstes. 

 

Følgende roller fordeles blandt deltagende voksne senest ved fremmøde på dagen:


  • Kampafvikler/tidtager (Én voksen)
  • Registrering af kampresultater (Én voksen)
  • Tilsyn og opsyn med elever der ikke kan deltage i spillet (alle andre voksne).

 

 

Venlig hilsen

Mogens W. Brolin, mob 3070 2233, mogens@funcup.dk

Koncept og stævnegennemførelse


STÆVNE 25.april 2018


4.klassetrin - Kidsvolley level 2

 

 


PROGRAM


TID      AKTIVITET

08:00   Transport fra skolen

08:30   Omklædning i sportshallen

08:45   Seneste registrering af hver klasse

09:00   Velkommen og regler

09:30   Indledende runder 1-10

11:00   Frokost

11:30   Finale runder 11-20

13:00   Afslutning

13:30   Transport til skolen / Forældreafhentning

 

 

REGLER - KIDSVOLLEY

 


Se flere regler og tips til forberedelse i idrætstimen.