LEDER.forendag

 

LEDER.forendagEN REJSE I PERSONLIG UDVIKLING AFSLUTTES MED STÆVNECOACHING

 

Siden 2010 har 3.000 studerende, gymnasieelever, udskolingselever og mellemtrinselever gennemført et kort intensivt forløb i personlig udvikling og dannelse op til Fun Cup stævnerne, som sætter de unge i stand til at prøve sig selv af som leder og coach under stævnerne. Læs mere om LEDER.forendag.

 Danskernes Idrætspris 2014


GYMNASIEELEVER COACHER FOLKESKOLEELEVER


LEDER.forendag vandt regionsfinalen i København om Danskernes Idrætspris i november 2014.


Læs mere på danskernesidrætspris.dk og på lederforendag.dk.


Årets ungdomskommune 2018


FOLKESKOLEELEVER COACHER YNGRE ELEVER


Furesø Kommune er årets ungdomskommune 2018. I indstillingen hed det bl.a. om LEDER.forendag, som fra 2018 i Furesø kommer til at hedde  "STJERNE for en dag": "STJERNE for en dag startede som et tilbud til ressourcestærke gymnasieelever, der havde overskud til

en indsats som frivillig ved siden af et fuldtidsstudie, og senere også tilpasset unge flygtninge og trænere i idrætsforeninger uafhængigt af deres tilknytning til en uddannelse."


Læs mere på furesoe.dk og i indstillingen til DUF.