Regler

Kidsvolley regler


På stævnedagen demonstreres stævnets tolkning af reglerne indledningsvist.

 0. klassetrin - Level 00

 1. & 2. klassetrin - Level 0

 3. klassetrin - Level 1

 6. klassetrin - Level 2