Ankomst & Indgang

Ankomst og indgange (opdateret feruar 2021)


Skolen benytter indgangen direkte ind til den tildelte hal, som er oplyst i DELTAGERLISTEN og skilte-markeret på stævnedagen:


Hver skole benytter separat indgang skilte-markeret udvendigt på stævnedagen. 

Ved ankomst vasker eleverne hænder ved toilet-faciliteter, der tilhører den tildelte hal. 

 

Deltagerliste og haltildeling